LedarStegen

LedarStegen är en metod som handlar om att leda samarbete, närmare bestämt om hur du som ledare kan skapa de förutsättningar, förmågor och attityder (FFA) som krävs för ert gemensamma arbete att leverera, förbättra och lära.

Bra ledarskap byggs på en grund av struktur och tuff omsorg. Det förstnämnda handlar om att med stöd av verktyg skapa arbetssätt som bidrar till bra samarbete och ledarskap. Det senare innebär att du som ledare både genuint bryr dig om varje medarbetare och kräver hennes personliga ansvar.

LedarStegsmetodens fem steg hjälper dig att utveckla ett modigare ledarskap på den grunden.

LedarStegsmetoden passar såväl för chefer som för projektledare som för alla typer av organisationer. I centrum står bidragsstyrning och varje individs bidrag till samarbetet.

LedarStegen – 5 steg till ett modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg

LedarStegens fem steg hjälper dig att utveckla ett bättre och modigare ledarskap. Stegen blir, tillsammans med den medföljande verktygslådan, en handbok för din ledarskapsutveckling.

Missa inte tips och nyheter från oss

Ge oss din e-postadress så bjuder vi på tips och nyheter som hjälper dig bli en bättre ledare.

E-post *

Vi anlitas av

Sundbyholms Gästhamn | Restaurang Västra Porten | Sodexo | Wirsbo Herrgård och Ridcenter | Fysio3 | Nyföretagarcentrum Eskilstuna | Styrelseakademin Mälardalen | Fika by Anna