Våra tjänster

Våra utbildare och föreläsare har mycket kunskap och erfarenhet av att förmedla – i ledarskap, bemötande, service, filosofi och mycket mer. Vi är alla certifierade i LedarStegen.

Vi behöver alla lyssna och lära av andra. All ny kunskap – oavsett vilken – kan du använda dig av i arbetslivet och privat.

Vi utbildar chefer till ett modigare ledarskap med hjälp av struktur och Tuff Omsorg

Du är satt att leda för andras skull och inte för din egen. Din belöning får du när du har lyckats skapa ett riktigt bra samarbete där alla bidrar till helhetens bästa! Vår metod heter LedarStegen och täcker allt från värdegrunden för bra ledarskap till verktyg för att stödja dig som ledare i svåra vardagssituationer.

Vi coachar dig som vill utveckla verksamheten eller affärerna

Oavsett om det är en hel verksamhet, en avdelning, nya tjänster & produkter eller ett nytt affärsområde, så ger vi dig verktyg och kunskap att göra en analys, sätta mål, använda kreativitet för att hitta den rätta vägen framåt, skapa en plan och veta hur du skrider till verket. Hjälp till självhjälp helt enkelt!

Vi går in som tillfällig chef – interimuppdrag

Behovet av att ta in en chef kan uppstå väldigt snabbt och bero på flera orsaker. Det viktiga för organisationen är dock att inte tappa fokus och att samtidigt hitta möjligheter till hållbara och lönsamma förändringar.

En chef från CoachAkademin kan ersätta, komplettera och/eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt, beroende på uppdragets behov.

Om oss

Vi vill inspirera, utbilda och coacha till ett hållbart ledarskap med hjälp av en riktigt bra metod och vassa konsulter.

Ledarskap i arbetslivet handlar om att skapa bra samarbete. I ett riktigt bra samarbete stagnerar ingen. Tvärtom, varje individ bidrar allt bättre till helhetens bästa. Det är vår viktiga uppgift – att varje dag hjälpa våra kunder att se bortom utmaningarna i vardagen, att verka och leda på nya sätt och att fylla arbetsdagarna med glädje. Vi skapar mänsklig energi helt enkelt!

Inspiration

Vi vill utmana och inspirera dig till ett nytt sätt att se på ledarskap.
– Att vara chef skall var meningsfullt, utvecklande och givande!
– Att ha en chef skall vara stimulerande, utmanande, ibland kanske jobbigt – men alltid utvecklande!

Utbildning

Du är satt att leda för andras skull och inte för din egen. Din belöning får du när du har lyckats skapa ett riktigt bra samarbete där alla bidrar till helhetens bästa! Vår metod heter LedarStegen och täcker allt från värdegrunden för bra ledarskap till verktyg för att stödja dig som ledare i svåra vardagssituationer.

Coaching

Oavsett om det är en hel verksamhet, en avdelning, nya tjänster & produkter eller ett nytt affärsområde, så ger vi dig verktyg och kunskap att göra en analys, sätta mål, använda kreativitet för att hitta den rätta vägen framåt, skapa en plan och veta hur du skrider till verket. Hjälp till självhjälp helt enkelt!

Våra coacher

Våra utbildare och föreläsare har mycket kunskap och erfarenhet av att förmedla – i ledarskap, bemötande, service, filosofi och mycket mer. Vi är alla certifierade i LedarStegen.

Irja Hökås

Irja Hökås har under sin yrkeskarriär byggt upp 30 års erfarenhet av ledarskap samt drift av olika verksamheter. Längst tid har hon verkat i hotellbranschen, men har även arbetat på SJ, Svenska Shell, Parken Zoo och Strängnäs Kommun. Som egen företagare arbetade hon med coachning av chefer och entreprenörer och blev regelbundet anlitad som föreläsare i ledarskap, krishantering och visionärt tänkande.

Irjas drivkrafter finns i det modiga ledarskapet, särskilt i tider av förändring. Hon har ofta fått kliva in i verksamheter i kris, och har också blivit belönad med två utmärkelser i modigt ledarskap.

Sagt om Irja:
”Mitt första möte med Irja var när hon kom som ny VD till Stadshotellet, en verksamhet som då var i behov av förändring. Irja lyckades på relativt kort tid skapa en ny organisation och en ny positiv anda på hotellet. Detta lyckades på grund av Irjas tydliga ledarskap där både struktur och tydlighet ingår, men också värme och genuint intresse för varje medarbetare. Irjas styrka som ledare är förmågan att skapa samarbeten och de rätta förutsättningarna, så att medarbetarna kan göra ett bra jobb.”
Veronica Gustafsson
VD, Best Western Plaza Hotel

Urban Wallin

Urban har sedan 17 års ålder varit ledare främst inom besöksnäringen. Blev hotellchef redan vid 25 år på då nyöppnade Hotel Winn i Gävle. Var med och etablerade hotel inom Home Hotel gruppen och var där VD för Hotel Bolinder Munktell i Eskilstuna. Bred erfarenhet med att leda och inspirera, inom såväl privata- och offentligt styrda företag.

Under de senaste åren har Urban varit programchef på Skansen och även arbetar med en del större tv-produktioner. Innan dess var han, under 10 år, VD för Parken Zoo. Att förstå att förändringsarbete och företagsutveckling sker genom modiga och engagerade medarbetare är hans styrka och han är van att arbeta under hård konkurrens och i chefskapets alla led.

Sagt om Urban:
“Jag ser Urban som ett föredömligt exempel på den goda ledaren. Genom tillit, engagemang och tydligt ledarskap har han förmågan att bygga starka medarbetare och skapa hållbara nätverk. Detta är en fantastisk egenskap som också är nödvändig för att nå de högt uppsatta mål och resultat som Urban alltid uppnått.”
Helena Runeberg
Platschef STF Abisko

Urban Wallin

Missa inte tips och nyheter från oss

Ge oss din e-postadress så bjuder vi på tips och nyheter som hjälper dig bli en bättre ledare.

E-post *

Vi anlitas av

Sundbyholms Gästhamn | Restaurang Västra Porten | Sodexo | Wirsbo Herrgård och Ridcenter | Fysio3 | Nyföretagarcentrum Eskilstuna | Styrelseakademin Mälardalen | Fika by Anna